La Capsa] és un projecte cultural de l’Ajuntament del Prat de Llobregat que desenvolupa la seva gestió, fomentant la participació dels sectors públic, social i privat. Des del mes de febrer de 2011 l’empresa que s’ocupa de la gestió és Trànsit Projectes.

Aquest model de servei públic afavoreix l’autonomia en la gestió, genera participació activa de la ciutadania i els col·lectius, aportant la flexibilitat i permeabilitat necessàries per al bon desenvolupament del projecte.

El projecte compta amb un equip estable de professionals i treballa amb persones col·laboradores i creadores de camps i disciplines diverses per tal de desenvolupar plenament les seves potencialitats.

L’equip estable de La Capsa està format per

Marta Ardiaca ( marta@lacapsa.org )

Paloma Mateos ( paloma@lacapsa.org )

Laura Cuenca (laura@lacapsa.org)

Vicente Macià ( willy@lacapsa.org )

Guillem Bonet (guillem@lacapsa.org)

Dani Artacho (dani@lacapsa.org)