El projecte Trainer parteix de l’experiència del Projecte Cocoon -que va donar resultats tan positius en l’aprenentatge i l’evolució musical de les bandes més joves de la nostra ciutat- i continua apostant per mantenir la figura del productor o assessor musical pels grups que assagen als Bucs de La Capsa.

La figura del Trainer és la d’un entrenador musical, i la seva missió dins del projecte és la d’acompanyar i assessorar els grups  tot complementant la seva formació a través de la practica i l’aprenentatge, ja sigui des del punt de vista creatiu (musical, producció, composició) o tècnic (material que utilitzen, efectes, amplificadors, etc.)